Doel

Doel van de vereniging

(art. 3 van de statuten)

Het opbouwen van een plaatselijke christelijke gemeenschap, volgens Gods richtlijnen in de Bijbel.

De activiteiten en middelen tot het bereiken van dit doel zijn: het houden van samenkomsten, geven van godsdienstonderwijs, uitgeven en/of verkopen of uitlenen van geschriften en muziek op elke mogelijke drager, organiseren van evangelisatiecampagnes, sociale acties, vertonen van films, openluchtactiviteiten in de meest ruime zin, verstrekken van hulpverlening in alle mogelijke vormen, tijdelijk onderdak verlenen aan personen in nood, begeleiding op sociaal en pastoraal vlak. Al deze activiteiten en middelen om het doel te bereiken kunnen plaatsvinden zowel op de maatschappelijke zetel als op andere plaatsen.

De vereniging kan binnen de perken van de wet alle handelingen stellen die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van haar doelstellingen.